W Lotniczej Akademii Wojskowej obroniona została praca doktorska o samolocie M-346 Bielik. Jej autorem jest mjr mgr Marcin Sztobryn.

 

Publiczna obrona miała miejsce 23 grudnia 2021 r. Temat pracy to „Zagrożenia bezpieczeństwa w procesie eksploatacji samolotów szkolno-treningowych M-346 Bielik".

Doktorant swoją pracę pisał pod kierunkiem naukowym dr hab. Janusza Karpowicza, a promotorem pomocniczym był dr Witold Sarnowski. Recenzentami pracy byli dr hab. Jan Rajchel z  Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i dr hab. inż.  Grzegorz Rosłan  z Politechniki Rzeszowskiej. Komisji doktorskiej przewodniczył prof. dr hab. Janusz Płaczek.

Po pomyślnym przebiegu obrony komisja doktorska wystąpiła do rady dyscypliny naukowej LAW o nadanie mjr mgr Marcinowi Sztobrynowi stopnia doktora.

Obrona pracy doktorskiej mjr mgr Marcina Sztobryna

_____

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa