Szkoła Orląt, czyli Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie rozpoczęła rekrutację na rok akademicki 2022/23. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane do końca marca, miejsc na I roku na kierunkach wojskowych jest łącznie 146. Dwadzieścia z nich to miejsca na kierunku”Pilot samolotu bojowego naddźwiękowego”. To jego studenci w trakcie nauki zasiądą za sterami Bielików.

 

Do fotela pilota naddźwiękowego M-346 droga jest jednak dość długa. Już w trakcie rekrutacji kandydat musi pokazać (na symulatorze), że o lataniu ma pojęcie, a do tego ma podzielną uwagę i odporność psychiczną. Potrzebna jest oczywiście i sprawności fizyczna, i choćby niezłe świadectwie maturalne.

Lotnicza Akademia Wojskowa przygotowała film, zachęcający potencjalnych kandydatów:

Rekrutacja na studia wojskowe w LAW

Trzy etapy rekrutacji

Rekrutacja rozpoczyna się od I etapu, czyli zgłoszeń kandydatów. Zgłoszenie to jednocześnie wniosek o powołanie do wojskowej służby kandydackiej w LAW. Zgłoszenia można dokonać do 31 marca 2022 r.  Szczegóły i link do systemu internetowej rejestracji kandydatów tutaj.

Kandydat musi przejść dwuetapowe badania lekarskie: najpierw w wojskowej pracowni psychologicznej, a potem w Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie. Kandydat na pilota na te ostatnie musi sobie zarezerwować 5 dni.

II etap rekrutacji to szkolenie sprawdzające na urządzeniu symulacji lotu "Selekcjoner", które zaplanowano na kwiecień w Dęblinie. Jak podaje uczelnia, kandydat ma możliwość zapoznania się z symulatorem, a potem odbywa dwa oceniane ćwiczenia:

  • sprawdzenie umiejętności wykonania podstawowych figur pilotażu (lot po prostej, zakręty, wznoszenie, zniżanie),
  • sprawdzenie techniki pilotowania w połączeniu z testem psychologicznym (wykonywanie prostych działań arytmetycznych, zapamiętywanie symboli, rozpoznawanie kształtów, itp.)

Całkowity czas ćwiczeń na symulatorze wynosi około 1,5 godziny. Reakcje kandydata w trakcie testów psychologicznych oraz utrzymanie nakazanych warunków lotu są oceniane przez system automatyczny. Aby przejść do kolejnego etapu trzeba uzyskać ocenę ogólną co najmniej dostateczną.

III etap rekrutacji to egzaminy ze sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjne. Ich planowany termin to 12-14 lipca br.

Jednym ze wskazanych zagadnień rozmów kwalifikacyjnych jest „Wiedza o statkach powietrznych”. Na wszelki wypadek polecamy więc kandydatom przejrzenie na naszej stronie działów dotyczących samolotów M-346 i M-346FA, a także działu Historia :)

Wiele innych specjalności

Inne wojskowe specjalności, które można studiować w LAW to m.in. pilotaż samolotów transportowych, śmigłowców, statków bezzałogowych, a także nawigacja i kierowanie ruchem lotniczym.

LAW prowadzi także studia cywilne. Obejmują one kierunki inżynierskie lotnictwo i kosmonautyka, nawigacja, logistyka (po 7 semestrów), a także studia licencjackie bezpieczeństwo narodowe (6 semestrów).

Źródło: LAW, oprac. SK