Posiadane przez polskie Siły Powietrzne 16 maszyn M-346 stanowią drugą co do wielkości flotę zaawansowanych samolotów odrzutowych Leonardo w Europie. Po wykonaniu ponad 100 000 godzin lotu, M-346 wykazały się doskonałymi wynikami w zakresie dostępności i niezawodności floty.

 

Leonardo zgodnie z harmonogramem dostarczyło do Polski trzecią partię czterech samolotów M-346 dla Sił Powietrznych. Dzięki temu wielkość polskiej floty wzrosła do 16 maszyn, a Polska stała się drugim największym klientem eksportowym wśród nabywców M-346.

- Jesteśmy bardzo dumni, że wyposażyliśmy polskie Siły Powietrzne w zaawansowany system szkoleniowy oparty na naszym M-346. Jesteśmy zobowiązani do dostarczania naszym klientom najlepszych i najbardziej zaawansowanych produktów, opartych na rozwiązaniach opracowanych przez Leonardo, aby wspierać ich w realizacji ich misji – powiedział Dario Marfè, SVP Commercial & Customer Services w Leonardo's Aircraft Division.

W lutym 2014 roku Polskie Siły Powietrzne wybrały M-346 jako następcę legendarnego samolotu szkoleniowego TS-11 Iskra. Następnie w listopadzie 2018 roku, w ceremonii w 4 Skrzydle Szkolenia Lotniczego Sił Powietrznych w Dęblinie, M-346 w polskiej służbie otrzymał oficjalną nazwę "Bielik".

Od momentu wprowadzenia do floty Sił Powietrznych RP, M-346 został przydzielony do 41. Bazy Lotnictwa Szkoleniowego w Dęblinie. W czasie swojej służby samolot ten radykalnie zmienił system szkolenia polskich pilotów samolotów bojowych. Polski system szkolenia z użyciem maszyn M-346 Bielik został również certyfikowany przez US Air Force do szkolenia pilotów myśliwskich czwartej i piątej generacji, co jest ważnym kamieniem milowym, który umożliwił Polsce szkolenie wielu swoich studentów w kraju, a nie za granicą.

Po osiągnięciu ponad 100 000 godzin lotu u wszystkich swych użytkowników, M-346 Advanced Jet Trainer (AJT) wykazał doskonałe wyniki w zakresie dostępności floty i niezawodności jako zaawansowany technologicznie i dojrzały program.

Ponad sto samolotów M-346 zostało zamówionych przez główne międzynarodowe siły powietrzne, w tym siły powietrzne Włoch, Izraela, Polski, Singapuru, Kataru i Grecji. Samolot ten stanowi również podstawę Międzynarodowej Szkoły Szkolenia Lotniczego (IFTS), będącej efektem współpracy Leonardo i włoskich sił powietrznych. Szkoła została już wybrana przez Japonię, Niemcy, Katar i Singapur do szkolenia swych pilotów.