W związku z wdrożeniem nowego modelu organizacyjnego i operacyjnego w ramach jednej Spółki, które rozpoczęło się z dniem 1 stycznia 2016 r., Finmeccanica nie tylko zmieniła swoją strukturę, która obecnie jest bardziej dostosowana do potrzeb klientów oraz rynków, ale też jest już gotowa wspierać specyficzną misję tworzenia wartości dla wszystkich interesariuszy. Teraz koncern nosi nową nazwę: Leonardo.

English version of this article here / angielska wersja tego artykułu tutaj.

 

W związku z wdrożeniem nowego modelu organizacyjnego i operacyjnego w ramach jednej Spółki, które rozpoczęło się z dniem 1 stycznia 2016 r., Finmeccanica nie tylko zmieniła swoją strukturę, która obecnie jest bardziej dostosowana do potrzeb klientów oraz rynków, ale też jest już gotowa wspierać specyficzną misję tworzenia wartości dla wszystkich interesariuszy.

 

English version of this article here / angielska wersja tego artykułu tutaj.

Zamierza również zdefiniować swoją tożsamość na nowo. W tym historycznym momencie, Finmeccanica zmienia swój kierunek, redefiniuje cele i priorytety oraz projektuje nowe modele rozwoju i przedstawia siebie w nowej roli w ramach Włoskiego Systemu, gdzie istnieje zapotrzebowanie na nową nazwę, która będzie reprezentować i stanowić  pierwszy i najważniejszy punkt syntezy pomiędzy głębokimi, prawdziwymi wartościami, które spółka reprezentuje, i wspierającymi je strategiami.

Działania w przemyśle kosmicznym oraz obronnym są złożone, tak jak i dzisiejszy świat. Spółka, która stara się temu sprostać, musi przewidywać i zarządzać zmianami, które często następują szybko i są nieprzewidywalne, musi integrować procesy technologiczne i pojawiające się możliwości. Umiejętność dalekowzrocznego patrzenia w przyszłość jest wymogiem, by stale pozostawać konkurencyjnym na najwyższym poziomie, trzeba też posługiwać się wyobraźnią jak wyglądać ma przyszłość, rozumieć w jakiej rzeczywistości Finmeccanica naprawdę istnieje, a także jakie zasoby są potrzebne, aby móc rozwijać się według własnej wizji.

Nowa nazwa spółki sięga głębokich korzeni naszej historii, jest powszechnie rozpoznawalna, oraz jest kojarzona z wizją przyszłości.  Leonardo reprezentuje naszą włoską historię, która składa się z osiągnięć naukowych, znakomitych technologii,  rozwoju filozofii i myśli matematycznej oraz prac badawczych stosowanych we wszelkich dziedzinach wiedzy, od sztuk pięknych do architektury, od nauk ścisłych po muzykę.

I tak wszelkie podstawy, zasady które zainspirowały pracę Leonardo da Vinci oraz pracę jego poprzedników, są też podstawą naszych specyficznych osiągnięć biznesowych. Nasza wspaniała historia biznesu przyczyniła się do światowego rozwoju ekonomicznego i technologicznego, wnosząc pracę i innowacje do strategicznych sektorów, tworząc solidny fundament oparty na inteligencji, twórczości oraz know-how, który wykorzystywany jest w powstałych zasobach technologicznych spółki, i przez to z powodzeniem eksportowany  na cały świat.

Leonardo reprezentuje uniwersalną wartość myśli, analiz oraz badań.  Nie ma sfery w przedsiębiorstwie Finmeccanica która nie korzystałaby z nauki Leonardo da Vinci, który sam był motywowany naukową ciekawością oraz pragnieniem, aby mierzyć się ze nieodkrytymi scenariuszami.

Miał on wielką wyobraźnię, przewidując że człowiek będzie mógł wzbić się w powietrze i latać;  projektował maszyny do latania, fortyfikacje i maszyny wojenne, pogłębiał naukę optyki i perspektywy, badał astronomię i ruch planet. Ale jeszcze bardziej niż pojęcia, technologie oraz narzędzia, które zostały rozwinięte w późniejszych epokach, rdzeń formy biznesu  Finmeccanica rozpoznajemy dzisiaj w nazwie, która odnosi się do renesansu jako bardziej ogólnej idei, o wartościach uniwersalnych, która jest odrodzeniem myśli, stwarzającą nową metodę naukową i budującą podstawę do wspierania rozwoju systemu ekonomicznego i przemysłowego.

Leonardo znaczy pewność w przyszłości, bezgraniczną zdolność człowieka oraz kreację marzeń, które powstają w umyśle zanim pojawią się narzędzia do ich realizacji. Wizerunek Człowieka Renesansu, który pokonuje ograniczenia i bariery wiedzy za pomocą myśli, inteligencji oraz eksperymentów, staje się lustrem i odzwierciedleniem nowej Finmeccanica z przewodnim przesłaniem, z którym ona się identyfikuje się, ponieważ jej zaangażowanie jest skierowane na przyszłość.

To zapewnia również przyszłość - tak spółki, jak też i nowych pokoleń, dając narzędzia do sprostania wyzwaniom globalnego systemu przemysłowego, który stale sie rozwija we Włoszech i w innych krajach, z ambicją żeby mogło być pomocne w budowaniu świata jutra.

Leonardo będzie działać każdego dnia, aby miejsce w którym żyjemy stało się bardziej bezpieczne, sprawiedliwe i zrównoważone.

Pobierz: Informacja prasowa - PDF 262 KB

English version of this article here / angielska wersja tego artykułu tutaj.