Jedną z zalet M-346 jest możliwość przeprowadzenia w czasie lotu symulacji działań taktycznych. Dzięki systemowi ETTS (Embedded Tactical Training Simulation), który jest trzonem całego zintegrowanego systemu szkolenia ITS (Integrated Training System), zakres pozorowania różnych sytuacji i działań jest niezwykle szeroki.

Obejmuje on takie możliwości jak:

  • zobrazowanie na mapie cyfrowej środowiska taktycznego wraz z zagrożeniami i celami;
  • symulacja zaangażowania sił własnych i przeciwnika;
  • symulacja działania sensorów pokładowych (radar, systemy pasywnej obrony radioelektronicznej);
  • symulacja podwieszonego uzbrojenia.

Dzięki temu nie trzeba podczas treningu wykorzystywać realnych elementów symulujących zagrożenia w powietrzu lub na ziemi. Nie ma również potrzeby montowania dodatkowo w samolocie całej gamy czujników ani odpalania podczas treningów prawdziwego - a więc niezwykle kosztownego - uzbrojenia.

Zintegrowany system szkolenia M-346 pozwala radykalnie zmniejszyć koszty nie tylko koszty szkolenia pilota, ale także logistyki związanej z tym procesem.

W skomplikowanych zadaniach szkoleniowych system ETTS umożliwia zmniejszenie lub nawet całkowitą rezygnację z wykorzystywania innych samolotów na rzecz wygenerowanych komputerowo sił zarówno własnych, jak i przeciwnika (ang. Computer Generated Forces – CGF).

Funkcje ETTS są w stanie obsługiwać zarówno misje pojedyncze (z wykorzystaniem jednego samolotu i jednego celu), jak również wielosamolotowe operacje w pełnej współpracy i wymianie informacji między wszystkimi elementami. Odbywa się to za pomocą sieci opartej na łączu transmisji danych szkoleniowych, która pozwala na wymianę informacji taktycznej z innymi rzeczywistymi uczestnikami szkolenia.

 

standalonenetworked

 

System ETTS zastosowany w M-346 wykorzystuje dwa rodzaje symulacji:

Symulacja wskazań z systemu obserwacji i realizacja scenariuszy taktycznych

To pozorowanie obejmuje, poza radarem, czujniki elektrooptyczne na podczerwień systemu walki radioelektronicznej (ang. Electronic Counter Measures – ECM), system wymiany informacji taktycznej, a także wiele innych sytuacji taktycznych, m.in.:

  • zadania związane z walką powietrzną z wykorzystaniem wszystkich cech wielofunkcyjności radaru i posługiwanie się uzbrojeniem.
  • działania w środowisku zakłóceń radioelektronicznych, ostrzeżeń o zagrożeniach ze strony obrony przeciwlotniczej przeciwnika, z zachowaniem pełnej tzw. świadomości sytuacyjnej będącej niezbędnym czynnikiem podjęcia właściwych działań.

Symulacja uzbrojenia

Samolot M-346 umożliwia przeprowadzenie szkolenia z zastosowaniem symulacji dowolnego rodzaju uzbrojenia bez potrzeby używania prawdziwej amunicji. To rozwiązanie ułatwia szkolenie i trening pilotów w każdym rodzaju misji, związanych zarówno z atakowaniem celów powietrznych, jak i naziemnych, przy jednoczesnym wykorzystaniu pełnej symboliki wyświetlanych parametrów właściwych dla danego rodzaju rakiet bądź bomb oraz z uwzględnieniem ich charakterystyk techniczno-taktycznych.

Wyniki działania są podawane w czasie rzeczywistym, mogą być również przedstawiane już po zakończeniu misji podczas analizy skuteczności działania.

Planowania zadań w M-346 dokonuje się za pomocą Stanowiska Planowania i Wsparcia Misji (ang. Mission Support Station – MSS), a scenariusze są przenoszone do systemów samolotu za pomocą specjalnego kartridża. Na tym urządzeniu zapisywane są również dane z wykonanej misji, a następnie przy jego pomocy, już po zakończonym locie, przenoszone do MSS, gdzie poddawane są analizie i ocenie.