Decyzja Ministerstwa Obrony Narodowej o zakupie samolotów M-346 oznacza rozpoczęcie dużych inwestycji firmy Alenia Aermacchi w Polsce. Wybór włoskiego samolotu stanowi zatem ważny impuls do dynamicznego rozwoju współpracy gospodarczej między Włochami a Polską. Silne powiązania między przemysłem lotniczym obu krajów powstały jednak już wcześniej.

W listopadzie 2013 roku Stowarzyszenie Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza" z Rzeszowa podpisało umowę z Piedmont Aerospace District z Turynu i włoskim klastrem technologii lotniczych – CTNA (organizacja koordynująca działalność wszystkich działających w Italii grup przemysłu lotniczego i kosmicznego).

Głównym celem porozumienia jest współpraca w badaniach związanych z przemysłem lotniczym, która ma pomóc w realizacji przez polskie i włoskie firmy projektów badawczych i rozwojowych, a w konsekwencji także w skutecznym konkurowaniu z przedsiębiorstwami z całego świata.

Współpraca włosko-polska umożliwi również lepsze spożytkowanie korzyści z udziału firm z obu krajów w międzynarodowych programach takich jak Horizon 2020. Ten finansowany przez Unię Europejską program (blisko 18 miliardów euro na innowacyjne projekty) daje małym i średnim przedsiębiorstwom szanse na udział w pracach nad rozwojem nowych technologii.

Alenia Aermacchi współpracuje z wieloma partnerami z całego świata, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W ostatnim czasie firma podpisała szereg umów również z przedstawicielami polskiego przemysłu. Celem tych porozumień ma być współpraca przy konstrukcji nowego samolotu szkolno-treningowego dla polskiego wojska - maszyny, która zapewni Polsce niezależność w utrzymywaniu i unowocześnianiu własnej floty samolotów.