Prowadzone przez nas prace badawcze i rozwojowe (B&R) są kluczowe dla zwiększenia przewagi konkurencyjnej sektora lotniczego grupy Finmeccanica. W 2012 roku Alenia Aermacchi zainwestowała 300 milionów euro, co odpowiada 10% rocznych obrotów

Wykorzystujemy wszystkie doświadczenia: z projektów wojskowych w konstrukcjach cywilnych i na odwrót. Jest to niezwykle istotne, zważywszy, że projektowanie i konstrukcja systemów samolotów są głównymi obszarami naszych prac badawczo-rozwojowych. Te działania obejmują cały cykl wykonawczy: od koncepcji systemu, przez projekty i produkcję konstrukcji, po integrację i certyfikację oraz wsparcie w całym okresie użytkowania.

Badania nad rozwiązaniami konstrukcyjnymi skupiają się na materiałach stosowanych w produkcji, badaniach wytrzymałościowych struktur (NDT) i procesach przemysłowych.

Dodatkowo nasze wysiłki badawczo-rozwojowe koncentrują się na systemach bezzałogowych pojazdów lotniczych (UAS), rozwoju ekologicznych systemów „zielonych” (ograniczających emisję dwutlenku węgla), a także tworzeniu coraz tańszych materiałów o wysokich parametrach - przeznaczonych przede wszystkim dla cywilnych samolotów regionalnych i maszyn bezzałogowych.

Pracujemy przez cały czas nad rozwojem bezechowych komór ekranowanych do badania emisji fal radiowych; tworzymy laboratoria do testów konstrukcyjnych i zaawansowane symulatory.

Dbając o wymianę doświadczeń w dziedzinie dostaw i technologii, współpracujemy z uniwersytetami i ośrodkami badawczymi a nawet z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Programy badawczo-rozwojowe Alenia Aermacchi we Włoszech są wspierane przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych. Nasza grupa bierze również udział w programach ramowych Unii Europejskiej w dziedzinie technologii cywilnych, w inicjatywach Europejskiej Agencji Obrony i we włoskim Programie Badań Wojskowych.