Grupa Leonardo i firmy wchodzące w jej skład są świadome społecznej odpowiedzialności biznesu. Dla nas oznacza to opracowywanie coraz bardziej oszczędnych pod względem zużycia paliwa samolotów, ograniczanie użycia substancji zanieczyszczających środowisko i zarządzanie cyklem życia produktu aż do fazy recyklingu.

Nie ograniczamy się tylko do produkcji. Kształcimy w duchu tych zasad przyszłych pracowników i studentów. Wspieramy także lokalne społeczności.

Alenia Aermacchi uczestniczy w projekcie Green Regional Aircraft Platform, będącym częścią programu EU Clean-Sky Joint Technology Initiative. Naszym celem jest ograniczanie hałasu i emisji gazów z silników poprzez stosowanie lżejszych płatowców, wydajniejszych silników i jak największej ilości materiałów przyjaznych środowisku.

Kierujemy również konsorcjum, działającym w ramach unijnego programu, które pracuje nad redukcją oddziaływania ruchu lotniczego na środowisko poprzez optymalizację zarządzania ruchem powietrznym. Wszystkie nasze nowe obiekty przemysłowe są projektowane z myślą o środowisku, często w niezwykły sposób.

Podczas budowy najnowszej fabryki Alenia Aermacchi w Monteiasi-Grottaglie, wytwarzającej części na potrzeby Boeinga 787, uratowaliśmy setki stuletnich drzew oliwnych, które zostały specjalnie przesadzone. Wszystkie nasze lotnicze obiekty przemysłowe mają już certyfikat ISO 14001 lub pracują nad jego uzyskaniem.

Tak jak Finmeccanica, również Alenia Aermacchi wspiera inicjatywy charytatywne i humanitarne i - kiedy to tylko możliwe - dostarcza pomoc humanitarną swoimi samolotami.

Procesy wdrażane we wszystkich obiektach Alenia Aermacchi podlegają ciągłym ulepszeniom, aby wyeliminować chromiany, rozpuszczalniki i inne szkodliwe substancje.

Tworzymy programy edukacyjne przybliżające wartość naszych technologii lokalnym społecznościom. Firma inwestuje również w bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia pracowników, od regularnych badań kontrolnych po zapewnienie prawidłowej diety.